Kvalitet och miljö

Vi ska ha nöjda kunder
Varje utfört uppdrag ska kunna vara en rekommendation för ett nytt. Vi ska med hög kompetens och professionellt utförande motsvara våra uppdragsgivares uttalade och outtalade förväntningar.

Vi ska ha nöjda medarbetare
Alla i företaget ska må bra. En god arbetslivskvalitet gällande fysiska, psykiska, sociala samt ekonomiska aspekter ska medföra att samtliga upplever arbetet meningsfullt och berikande. Ingen ska behöva drabbas av skada, ohälsa eller må dåligt på grund av arbetet.

Vi ska agera för en god miljö och en hållbar utveckling
Allt vi gör påverkar miljön runt omkring oss på något sätt. Vi ska i vår verksamhet arbeta med ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen. Genom att följa lagar och förordningar, samt aktivt agera inom miljöområdet, ska vi på sikt minimera de skadliga miljöeffekter som vår verksamhet kan ge upphov till och kan på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Vi ska vara ett tryggt företag
Ledningens ansvar är att driva företaget på ett professionellt sätt med god ekonomi vilket leder till ett seriöst och tryggt företag. För att lyckas med detta behövs engagerade medarbetare på alla nivåer i företaget som medverkar till att vi tillsammans kan uppnå en ständig förbättring av organisationens funktion och resultat.

Skrivstugans verksamhetssystem är uppbyggd enligt kraven i kvalitetssystemstandarden SS-EN ISO 9001:2008, miljöstandarden SS-EN ISO 14001:2004 samt lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

  • Skrivstugan Annelie Engquist AB | Stora torget 6, 572 42 Oskarshamn | Tfn: 0491 - 76 06 16 | Mob: 070 624 93 60 | E-post: info@skrivstugan.se