Skrivstugan har utvecklats som företag i mer än 20 år, och gör det än idag. Under denna period har verksamheten växt i antal anställda, liksom inom kompetens, marknad och erfarenhet. Något som fortfarande är aktuellt är företagets grundvärderingar; att med hjälp av en god kontakt med kund och personal kan organisationen uppfylla och förbättra en god service och kvalitet. För att Skrivstugan skulle nå dess nuvarande position var det några händelser som var extra viktiga.

1992 startade Annelie Engquist Skrivstugan som en enskild firma efter ett professionellt förflutet som reporter och regionsekreterare. Till en början drev Annelie organisationen främst på distans från dess kunder. Företagets tjänster bestod till en början av varierande administrativa uppgifter åt företag och föreningar, tills Annelie 1994 fick en anställning på konsultbasis som projektadministratör och senare delprojektledare. Efter denna etablering inom branschen kom förfrågan att ta in ytterligare konsulter via Skrivstugan. Firmans tjänster var fortsatt efterfrågade, vilket ledde till att Skrivstugan år 1998 kunde registreras som ett aktiebolag.

År 2002 fick Annelie Engquist bekräftat att hennes företagsidé var ett framgångsrikt koncept, då hon blev utsedd till Årets Företagare av Företagarnas Riksförbund i Oskarshamn. Vid 2008 tog Annelie beslutet att leda företaget på heltid på grund av den stora efterfrågan av Skrivstugans konsulttjänster och utsåg därför platsansvariga för att ha en fortsatt nära kontakt med personal och kund ute på plats. Två år senare, 2010, utnämndes Skrivstugan för tredje året i rad till ett av Sveriges Superföretag, vilket är ytterligare ett bevis på värdet av Skrivstugans grundvärderingar.

Skrivstugan har växt vidare i sin personalstyrka med hjälp av ett gott rykte, personal med rätt kompetens och personkemi.  Det finns en stor bredd på uppdragen som varierar mellan administration, ekonomi, dokumentation med mera. Det finns en lång och gedigen erfarenhet i bolaget och idag är varumärket starkt etablerat lokalt, medan företaget kontinuerligt strävar efter att utvecklas och utforska ny mark. Skrivstugan har aldrig frångått sina grundläggande värderingar; kund såväl som personal ska uppleva trygghet och företaget ska ständigt sträva mot att kunna ge en ännu bättre service och kvalitet.

  • Skrivstugan Annelie Engquist AB | Stora torget 6, 572 42 Oskarshamn | Tfn: 0491 - 76 06 16 | Mob: 070 624 93 60 | E-post: info@skrivstugan.se