Skrivstugan – vi har resurserna!

Behöver ditt företag förstärkning? Vi hjälper ditt företag när behovet finns! Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi finns för att ge professionell hjälp vid långa projekt såväl som vid kortare uppdrag.

Vi har lång erfarenhet inom administration, ekonomi och dokumenthantering där majoriteten av vår personal arbetar idag, men vi växer ständigt inom nya yrkesområden. Med lyhördhet och fingertoppskänsla kan vi erbjuda rätt kompetens för just dig och ditt företag.

Varje uppdrag är värt en individuell anpassning. Bemanning för oss innebär rätt person på rätt plats. Vi tillsätter kvalificerad personal och upprätthåller en personlig kontakt under hela uppdragsperioden – detta gäller med kund såväl som med personal för att säkerställa en god kvalitet.

Du kan läsa mer om vad vi kan assistera just dig med under fliken ”Våra tjänster”. Vi har ett starkt nätverk och håller oss alltid uppdaterade mot nuvarande marknad. Vi är flexibla och öppna för nya utmaningar och arbetsområden. Med våra tjänster kan båda parter göra det de är bäst på – vi är företaget för ditt företag!

 

  • Skrivstugan Annelie Engquist AB | Stora torget 6, 572 42 Oskarshamn | Tfn: 0491 - 76 06 16 | Mob: 070 624 93 60 | E-post: info@skrivstugan.se